Welkom bij BUDGET Taxaties Zeeland

Taxatierapport

Een taxatierapport v.a. € 562,59 incl. btw. U wilt een taxatierapport laten maken en bent u op zoek naar een gekwalificeerde taxateur die uw woning snel en volgens de juiste regels kan taxeren..

Budget Taxatie Service Zeeland. Alle tarieven zijn inclusief Btw 21% en inclusief de standaard Kadasterkosten.

 Taxatiewaarde:  Gemiddeld NVM tarief:
Ons budget tarief:
 tot € 400.000   € 770,- € 562,59 incl. btw
 vanaf € 400.000  1,50%  op aanvraag

Direct een taxatie aanvragen? Neem contact met ons op

Wij helpen u ook graag bij het aankopen van uw woning. Zie de “Aankoopmakelaar”.

Validatie via het NWWI

Of uw taxatierapport door een validatie-instituut gecontroleerd en gevalideerd dient te worden kan uw hypotheekadviseur u met zekerheid vertellen. Deze verplichting hangt namelijk af van uw geldverstrekker en het soort hypotheek die u wilt afsluiten. Een hypotheek onder NHG moet in alle gevallen vergezeld zijn van een validatie door een erkend validatie Instituut. Opslag bij een zgn. NHG of NWWI taxatie is € 48,34 inclusief btw. Wij rekenen geen opslagen.

Kadaster stukken c.q. de verschotten

Voor een compleet rapport zijn de volgende stukken nodig: kadastraal uittreksel, kadastrale kaart en eigendomsbewijs, e.v. aangevuld met een bodemkaart en uittreksels van het bestemmingsplan. Tevens dienen er referentieobjecten opgevraagd te worden, voor het berekenen en beoordelen.
De waardering van een object (woonhuis, recreatiewoning of appartement) wordt bepaald op basis van het vergelijken van verkochte objecten in de afgelopen 5 jaar. Om de juiste waarde te bepalen wordt informatie in gewonnen bij diverse instanties. Deze informatie dient, waar nodig worden gekocht. De kosten hiervan bevinden zich in de verschotten. Ook wordt nagegaan wat de concurrerende, thans te koop staande objecten zijn. Op basis van deze gegevens en nog vele andere aspecten wordt de waarde bepaald. Deze waardering is gebaseerd op de kennis en ervaring die is opgedaan door de jaren lange ervaring. Kosten gemaakt voor nadere specifieke informatie bij het kadaster, de gemeente, de provincie of andere noodzakelijke instanties worden ook doorberekend. Te denken valt aan het onderzoek naar erfdienstbaarheden, erfpacht of opstalrechten, claims van derden of bijzonder bodemonderzoek c.q. bodemverontreinigingen. Over het algemeen is dit niet nodig, maar bij twijfel toch graag vooraf overleg.

Werkwijze

Wanneer u het contactformulier heeft ingestuurd volgen de volgende stappen:

1. Uw taxatie - aanvraag komt bij ons binnen. Na ontvangst en opname in onze administratie, zullen wij een officieel taxatie- aanvraag formulier opmaken en aan u mailen.

2. Wij zullen u z.s.m. bellen voor nader overleg en/of een bezichtigingafspraak m.b.t. de taxatie. In dit gesprek zullen wij u om de precieze reden van het taxatierapport vragen. Deze reden dienen wij te vertalen in de taxatieaanvraag, welke ook weer nodig is om in het rapport te kunnen verwerken.

3. Wij zenden u per mail het formulier toe en vragen u deze uit te printen, van de ontbrekende gegevens te voorzien, het te dagtekenen en te ondertekenen. Het formulier te scannen en aan ons terug te mailen. Wanneer e.a. moeilijk is, of niet lukt, kunnen wij hierop een uitzondering maken. Helaas is een niet getekend aanvraagformulier of het ontbreken van de juiste aanvraagcriteria, voor ons geen grond tot het aangaan van een overeenkomst. Dit is een uitdrukkelijke eis van de branche organisatie, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en het validatie instituut. - Vraag uw hypotheekadviseur uitdrukkelijk naar de hypotheek verstrekker en vul deze in -

4. Eerst controleren wij of het taxatieadres valt in ons werkgebied. Wij traceren de woning en dienen een aanvraag in bij het NWWI.

5. Wanneer het NWWI akkoord gaat met dit verzoek, zullen zij een validatiecode uitgeven. U en e.v. uw hypotheekverstrekker zullen een mail ontvangen met de acceptatieverklaring van de taxatie, door deze taxateur.

6. Wij vragen de nodige kadastrale stukken en nadere informatie op en zullen de referentieobjecten onderzoeken.

7. Wij gaan vooraf na wat de standaard waarde is, het uitgangspunt voor de taxatie. Afhankelijk van het type object is deze standaard.

8. Wij maken z.s.m. een bezichtigingafspraak. Met u of de eigenaar van de te taxeren woning of met diens makelaar of met een waarnemer.

9. Na de bezichtiging bepalen wij de waarde en maken het taxatierapport op. Afhankelijk van de complexiteit van het taxatie object en de extra vragen die bij opname of bij kadastraal, gemeentelijk, provinciaal of bodemonderzoek zijn verschenen, kunnen wij het taxatierapport in drie á vijf dagen af hebben. Is er extra informatie nodig of zijn de kadastrale of eigendomsvragen groter, dan zullen wij u vooraf informeren over een verlenging.

10. Na gereedmelding zullen wij een unieke handtekeningcode in het rapport plaatsen. U ontvangt een bericht van het validatie instituut. Ook de bank/hypotheekverstrekker ontvangt nu een gereedmelding bericht. Deze kan nu het taxatierapport direct opvragen bij het validatie instituut.

11. U ontvangt een mail met het taxatierapport met een digitaal getekend taxatierapport in PDF. Tevens ontvangt u de taxatienota, die wij graag binnen 10 werkdagen betaald zouden zien.

12. Wenst u alsnog een ingebonden rapport te ontvangen, b.v. voor uw eigen archief, als herinnering aan deze gebeurtenis of ter overhandiging aan een officiële instantie (gemeente, rechtbank, curatoren enz..), dan kunnen wij hier ook voor zorgen. De kosten van een ingebonden rapporten bedragen € 20,-- incl. btw per stuk. Deze laten wij bij een sociale werkvoorziening maken, waarvan wij zeker zijn dat deze ook kwaliteit zal leveren. Wij zullen het taxatierapport zo vertrouwelijk mogelijk behandelen. U alleen bent de opdrachtgever en mag hier mee doen wat u wilt, bv. overhandigen aan uw hypotheekadviseur of de hypotheekverstrekker.

Extra dienstverlening

Naast taxatierapport bieden wij U ook een bouwkundig inspectierapport en/of een energielabel aan. Deze diensten worden door gecertificeerde bouwkundige – EPA gecertificeerde opnemer uitgevoerd.